Wat zijn de risico’s van een ooglaserbehandeling?

De kans op complicaties is door middel van de IntraLasik Femtosecond-methode gedaald tot onder de 1%. Het is mogelijk dat er na de ooglaserbehandeling nog een kleine restwaarde overblijft. Een reststerkte kan vrijwel altijd door middel van een tweede behandeling worden behandeld. Voor deze herbehandeling betaal je binnen 5 jaar bij Vision Ooglaseren niets, ook niet wanneer deze restwaarde zich na enkele jaren manifesteert. Ernstige complicaties na ooglaseren zijn zeer zeldzaam.

Het grootste risico voor complicaties is verouderde apparatuur of het gebrek aan ervaring van de oogarts. Vision Ooglaseren besteedt daarom de grootste zorg aan het onderhoud van de apparatuur en de kennis en kundigheid van de oogarts.
Velen hebben de angst bij een ooglaserbehandeling blind te worden, maar dit is nog nooit gebeurd. Lees meer over de risico’s en complicaties.