Is een staarbehandeling mogelijk na ooglaseren?

Ja, na een ooglaserbehandeling kun je een staaroperatie ondergaan. Het is wel van belang dat de behandelend arts op de hoogte is van je ooglaserbehandeling.