Kan ik blind worden van een ooglaserbehandeling?

In theorie zou je blind kunnen worden door ooglaseren. Echter, de kans dat je blind wordt aan een oog is uiterst klein en staat gelijk aan de kans om te verongelukken bij een vliegtuigongeluk: 1 op de 5 miljoen. Om blind te worden door ooglaseren, zouden een aantal specifieke complicaties elkaar op moeten volgen, beginnend met een ernstige ooginfectie. Vaak gevolgd of in combinatie met het niet opvolgen van medisch advies. Er zijn wereldwijd enkele gevallen bekend, dit is dus extreem zeldzaam.

Risico bij contactlenzen groter

De kans is groter dat je een ooginfectie oploopt door het jarenlang dragen van lenzen dan van een ooglaserbehandeling (bron). Contactlenzen zijn veilig wanneer je ze hygiënisch gebruikt. Iedereen kent contactlenzen, terwijl ooglaseren onbekend is. Men is dus ook niet goed op de hoogte van de risico’s van ooglaseren. Het is vergelijkbaar met het feit dat mensen liever in de auto stappen dan in het vliegtuig. Terwijl je statistisch gezien meer risico loopt met autorijden dan met vliegen.

Dit is hetzelfde bij contactlenzen en ooglaseren. Statistisch gezien is de kans groter om een ooginfectie op te lopen door contactlenzen dan door ooglaseren. Mocht je toch een ooginfectie oplopen, dan is dit goed te behandelen met een antibioticakuur. In deze context, is het wellicht wat makkelijker om in te schatten hoe klein de kans is om blind te worden door een ooglaserbehandeling.

Veilig ooglaseren

Aan iedere operatie zijn risico’s verbonden. Bij Vision Ooglaseren werken ervaren refractiechirurgen die strikte veiligheidsprotocollen volgen. Daarnaast krijgen patiënten leefregels, antibiotica en ontstekingsremmers mee om het risico op een ooginfectie na de behandeling zoveel mogelijk te beperken. Verder begeleiden we je ruim een jaar lang na je ooglaserbehandeling en houden we je ogen nauwlettend in de gaten. Het is dus zeer belangrijk dat je je aan de leefregels houdt, het advies van de arts opvolgt voor een spoedig herstel en naar de controles komt.

Op deze manier is ooglaseren dan ook een veilige manier om van een bril of contactlenzen af te komen. Bij Vision Ooglaseren maken wij complicaties na de ooglaserbehandeling gelukkig zelden mee. Ook is er in het verleden bij Vision Ooglaseren nog nooit iemand blind geworden na een ooglaserbehandeling.