Is ooglaseren gevaarlijk?

Bij Vision Ooglaseren voldoen wij in de oogklinieken aan alle veiligheidseisen die de kans op complicaties vrijwel beperken tot het minimum. De kans op infecties zijn door de veiligheidseisen minimaal. De reden hiervoor zijn de hoge kwaliteitseisen waaraan de operatiekamers moeten voldoen. De lucht in de operatiekamers is zo gefilterd dat er nauwelijks deeltjes in de lucht zweven. Indien er toch een infectie ontstaat kan deze meestal worden verholpen met speciale druppels. Indien er een litteken achterblijft kan dit door middel van een nabehandelingen worden gecorrigeerd.

Ooglaseren

Veel mensen denken dat er bij een ooglaserbehandeling een deel van het hoornvlies wordt weggebrand. Veel mensen zijn bang voor hitte op hun ogen, laseren is echter geen warmtestraal. Het is een koele bundel licht, uitgezonden op één bepaalde golflengte. De ooglaser verdampt een dun, exact berekend laagje van het hoornvlies weg.
Uit een ooglaser vooronderzoek zal naar voren komen voor welke behandeling je geschikt bent en wat de kosten van de behandeling zijn. Over het algemeen wordt 20% van de kandidaten in het voortraject afgewezen of geadviseerd geen ooglaserbehandeling te ondergaan.

Ooglaser apparatuur

Vision Ooglaseren maakt standaard gebruik van de nieuwste laserapparaten voor een optimale ooglaserbehandeling. Onze oogartsen hebben altijd de modernste ooglaser apparatuur ter beschikking om door middel van de Lasek of IntraLase behandeling jouw ogen succesvol te behandelen.