Veilig en vertrouwd ooglaseren

trustpilot_strs 4.7 uit 5

0800 777 8 777 |

Personalised Treatment (PT)

De Personalised Treatment (ook wel bekend als de Wavefront, CustomVue, of Zyoptix) is een waardevolle toevoeging op al onze ooglaserbehandelingen. Hiermee worden alle kleine imperfecties, die specifiek zijn voor jouw ogen, volledig gecorrigeerd. Ieder oog is uniek. Net zoals jouw vingerafdruk.

Twee soorten afwijkingen

Jouw oog kent vele kleine afwijkingen (imperfecties) die niet door een bril of contactlens gecorrigeerd kunnen worden. Jouw zicht wordt namelijk beïnvloed door verschillende soorten afwijkingen. Deze afwijkingen kunnen we grofweg indelen in twee ordes:

  • Afwijkingen van de eerste orde, zoals bijziendheid, verziendheid en/of astigmatisme.
  • Afwijkingen van de tweede orde, zoals nachtblindheid, halo’s en schitteringen.

De combinatie van specifieke afwijkingen van de eerste en tweede orde, bepalen hoe goed of slecht jij ziet. Afwijkingen van de eerste orde kunnen gecorrigeerd worden met een bril en/of lenzen. Terwijl afwijkingen van de tweede orde alleen met een ooglaserbehandeling kunnen worden behandeld.

Zie scherper dan ooit!

Dit betekent dat een ooglaserbehandeling met Personalised Treatment meer corrigeert dan je bril en lenzen nu doen. Je ziet dus scherper dan ooit tevoren!

Waarom Personalised Treatment?

Zowel de TransPRK-, IntraLASIK Femtosecond- als de Lasek-ooglaserbehandeling zijn veilige methodes met zeer goede resultaten. Toch wordt de Personalised Treatment altijd geadviseerd omdat dit een toegevoegde waarde heeft voor iedereen. Daarom heeft Vision Ooglaseren als een van de weinig oogklinieken bewust gekozen vaste tarieven te hanteren inclusief Personal Treatment. De Personalised Treatment stelt de oogchirurg in staat om op 200 verschillende locaties het oog individueel te behandelen met behulp van laserstralen.

De voordelen van de Personalised Treatment

De Personalised Treatment is een waardevolle toevoeging die ook afwijkingen van de tweede orde zo goed mogelijk corrigeert.

  • Contrasten en fijne details worden beter zichtbaar
  • Nachtblindheid kan voorkomen worden
  • Schitteringen en halo’s worden minder
  • De PT kan worden toegepast bij relatief grote pupillen

Daarnaast heeft de Personalised Treatment het voordeel dat er minder weefsel verwijderd hoeft te worden om jou goed zicht te geven. Hierdoor kan je ook met een dunner hoornvlies nog steeds behandeld worden.

Contrasten en fijne details worden beter zichtbaar

Contrast

Nachtblindheid kan voorkomen worden

Nachtblindheid