Lasek

Wat is Lasek en wanneer wordt deze ooglaserbehandeling uitgevoerd?

Lasek, oftewel: Laser Assisted Epithelial Keratomileusis, is een ooglaserbehandeling waarbij de bovenste laag van het hoornvlies (epitheel) los wordt geweekt met alcohol. Het wordt vaak toegepast wanneer het oog niet in aanmerking komt voor de IntraLasik Femtosecond methode. De behandeling wordt uitgevoerd bij:

  • een dun hoornvlies
  • droge ogen
  • een lage sterkte
  • of een verhoogd risico op oogletsel

Dit is bijvoorbeeld het geval bij sporters die een contactsport uitoefenen of bij mensen die een beroep hebben waarbij de ogen gevaar lopen. Je komt in aanmerking bij oogafwijkingen tussen de -8 en +4 en een cilinderafwijking tot 6.

Hoe verloopt een Lasek-ooglaserbehandeling?

Hoe verloopt een Lasek-ooglaserbehandeling?

Voorafgaand aan de behandeling wordt het oog verdoofd met oogdruppels. Het gezicht wordt deels afgedekt met een steriele doek. Om knipperen te voorkomen wordt het oog opengehouden met een ooglidspreider. Anders dan bij de Intralasik Femtosecond-methode wordt het buitenste of oppervlakkige laagje van het hoornvlies voor een deel losgeweekt met alcohol. Na het opzij schuiven van het epitheel komt de tweede laag vrij te liggen. Vervolgens past de laser de vorm van het hoornvlies.

Na de behandeling?

Na de Lasek-operatie wordt een beschermende contactlens (zonder sterkte) op het oog geplaatst. Hierdoor herstelt het oog sneller. Deze lens moet je vier dagen dragen. Net als na de IntraLasik Femtosecond-methode krijg je een oogdruppelschema mee.

Bijwerkingen

Doordat de operatie aan de oppervlakte van het hoornvlies plaatsvindt, wordt deze meestal als pijnlijker ervaren dan de IntraLasik Femtosecond-methode. De pijn, die gewoonlijk twee uur na de operatie komt opzetten, is vooral te voelen op de tweede en derde dag. Daarna verdwijnen de klachten snel. Een schemerige kamer, een donkere zonnebril en pijnstillers (geen penicilline) geven verlichting in deze periode. De klachten zijn niet bij iedereen in dezelfde mate aanwezig.

De eerste dagen na de operatie kan je gezichtsvermogen verminderd zijn. Na het uitnemen van de lens zal dit een stuk verbeteren. Houd er rekening mee dat je zicht gedurende de eerste weken wisselend kan zijn. ’s Avonds kan je last hebben van kringen rond lampen of van tegenlicht. Het genezingsproces duurt wat langer dan bij de IntraLasik Femtosecond-methode, maar het eindresultaat is vergelijkbaar.

Ben jij geschikt voor Lasek?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een Lasek-behandeling? Na het ooglaservooronderzoek geven wij aan welke behandeling het beste bij je ogen past. De oogarts neemt uiteindelijk de beslissing over de ooglaserbehandeling.

Kosten Lasek-behandeling

De kosten voor de Lasek-ooglasermethode bedragen € 886,- per oog. De meest actuele prijzen zijn zichtbaar in ons kostenoverzicht.