Femtosecond-ooglaseren

Over het algemeen zijn er weinig risico’s bij het ondergaan van een laseroperatie. De problemen die het meest optreden tijdens of na de behandeling zijn gerelateerd aan het flapje. Het is daarom ook zeker belangrijk dat de oogarts die de ooglaserbehandeling uitvoert zeer ervaren is.

Om het oog te kunnen laseren moet er een flapje gemaakt worden. Eerst ging dit met behulp van een mesje, maar tegenwoordig kan het flapje ook gemaakt worden met behulp van een laserstraal, waardoor we kunnen zeggen dat we voortaan een 100% volledige laserbehandeling kunnen uitvoeren. Om deze behandeling te onderscheiden van de behandeling met het mesje, noemen we deze operatie de Femtosecond-behandeling. De andere namen hiervoor zijn: Intralasik, Femtolasik en Intralase.

Wat zijn de voordelen van Femtosecond?

Het grootste voordeel van deze behandeling is dat het risico op een complicatie met betrekking tot het flapje wegvalt. Omdat de Femtosecond-behandeling geheel uitgevoerd wordt door de laserstraal, kan het flapje vele malen preciezer gemaakt worden. De kans op ongeregeldheden, scheurtjes en rafeltjes wordt hierdoor tot een minimum beperkt en we kunnen daarom zeggen dat de Femtosecond-laserbehandeling de veiligheid van het ooglaseren in behoorlijke mate verhoogd heeft.

Een ander voordeel van de Femtosecond is dat de zichtkwaliteit na de operatie nog beter is dan bij de overige laserbehandelingen met het mesje. Bovendien kan er nu eerder gekozen worden voor een pijnloze ooglaserbehandeling in plaats van de meer pijnlijke Lasek-behandeling. Eerder had men niet veel keuze wanneer bijvoorbeeld het hoornvlies te dun was of de sterkte van het oog te hoog. Nu kan men vaker kiezen voor de Femtosecond, omdat er met de laserstraal zoveel preciezer een flapje kan worden gesneden.

Verder is het risico dat er een herbehandeling moet plaatsvinden na de Femtosecond-operatie verminderd tot 2 %, waar dit bij de andere behandelingen kan oplopen tot 10 – 15%.

De Herstelperiode

De herstelperiode na de Femtosecond-behandeling is zeer kort. Overdag word je behandeld en in de avond kun je in principe de ondertitelingen op je televisie al lezen. Een dag na de behandeling kun je al veel van je dagelijkse bezigheden hervatten.