Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best u een kwalitatief goede behandeling te geven, toch kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U heeft een klacht of opmerking. U kunt dan gebruik maken van onze onderstaande interne klachtenregeling. (of hier een dubbele punt zetten)

Uw klacht / opmerking

U kunt met uw klacht of opmerking altijd bij ons terecht en deze bespreken met uw behandelaar, andere zorgverleners of de kliniekmanager. U kunt ons hierover direct tijdens uw bezoek aanspreken, of u kunt achteraf met ons contact hierover opnemen. Belt of schrijft u hiervoor naar:

Vision Ooglaseren
T.a.v. Behandelend arts of Coördinator klachten (mw. C. Coutinho, kliniekmanager)
Adres: Assumburg  150
Tel: 0800 777 8 777
Email: info@vision-ooglaseren.nl

Download hier onze klachtenprocedure

Heeft u uw klacht schriftelijk bij ons gemeld, dan bellen wij u binnen twee werkdagen ter bevestiging van ontvangst en voor eventuele vragen.

Indien u dit wenst kunt u een afspraak maken met uw behandelaar, uw zorgverlener of de kliniekmanager om uw klacht te bespreken. Wij streven ernaar uw klacht binnen 4 weken te behandelen.

Onafhankelijke klachtfunctionaris

U kunt met uw klacht ook terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Komt u met ons niet tot een antwoord of bevredigende oplossing van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met:

Klachtconsult
Tel 043 880 22 59
www.klachtconsult.nl

Zo nodig helpen zij u uw klacht te verduidelijken en op schrift te stellen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een bemiddelende rol.

Afhandeling van uw klacht met zo nodig  of op uw aanvraag een schriftelijke reactie van ons, kunt u verwachten binnen 6 weken.

Geschillencommissie

Bent u met uw klacht niet naar tevredenheid geholpen, dan is er sprake van een geschil. U kunt zich dan wenden naar de geschillencommissie van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Meer informatie over de geschillencommissie en een brochure waarin hun contactgegevens, zijn te vinden op: https://www.zkn.nl/klachten.