Klachtenprocedure

Kwaliteit en patiënttevredenheid zijn belangrijke kernwaarden. De medewerkers van Vision Ooglaseren doen hun uiterste best om je goede en veilige zorg te bieden. Daarom horen wij graag van je indien je niet tevreden bent.

Ben je ontevreden, dan heb je het recht om hiervan melding te maken of een klacht bij ons in te dienen.

Als er een klacht binnenkomt, wordt in eerste instantie met de medewerker of medisch specialist gekeken of de onvrede kan worden opgelost. Indien je jouw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, dan kan je je wenden tot de kliniekmanager.

Ben je niet tevreden met de uitkomst, dan kan je je klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van Vision Ooglaseren. Deze commissie is door de directie ingesteld om je klacht te behandelen.

Je kan je klacht sturen aan:

Vision Ooglaseren
Klachtencommissie, T.a.v de voorzitter
Antwoordnummer 47601
1070 VD Amsterdam

Klachtenreglement

Het klachtenreglement is op te vragen bij Vision Ooglaseren of hier te downloaden.