Is ooglaseren gevaarlijk?

Bij Vision Ooglaseren voldoen wij in de oogklinieken aan alle veiligheidseisen die de kans op complicaties vrijwel beperken tot het minimum. De kans op infecties zijn door de veiligheidseisen minimaal. De reden hiervoor zijn de hoge kwaliteitseisen waaraan de operatiekamers moeten voldoen. De lucht in de operatiekamers is zo gefilterd dat er nauwelijks deeltjes in de lucht zweven. Indien er toch een infectie ontstaat kan deze meestal worden verholpen met speciale druppels. Indien er een litteken achterblijft kan dit door middel van een nabehandelingen worden gecorrigeerd. Ooglaseren Veel mensen denken dat er bij een ooglaserbehandeling een deel van het hoornvlies wordt weggebrand. Veel mensen zijn bang voor hitte op hun ogen, laseren is echter geen warmtestraal. Het is een koele bundel licht, uitgezonden op één bepaalde golflengte. De ooglaser dampt een dun, exact berekend laagje van het hoornvlies weg. Uit een ooglaser vooronderzoek zal naar voren komen voor welke behandeling je geschikt bent en wat de kosten van de behandeling zijn. Over het algemeen wordt 20% van de kandidaten in het voortraject afgewezen of geadviseerd geen ooglaserbehandeling te ondergaan. Ooglaser apparatuur Vision Ooglaseren maakt standaard gebruik van de nieuwste laserapparaten voor een optimale ooglaserbehandeling. Onze oogartsen hebben altijd de modernste ooglaser apparatuur ter beschikking

Lees meer

Wat is het risico op nachtblindheid?

Nachtblindheid of nachtbijziendheid kan optreden wanneer alleen het centrale deel van het hoornvlies gemodelleerd wordt. De ogen worden meer bijziend als de pupil vergroot, zoals onder schemercondities, waardoor ook lichtstralen door het niet behandelde deel het oog binnentreden. Met de Personalised Treatment neemt het risico op nachtblindheid af.

Lees meer

Kan ik blind worden van een ooglaserbehandeling?

In theorie zou je blind kunnen worden door ooglaseren. Echter, de kans dat je blind wordt aan een oog is uiterst klein en staat gelijk aan de kans om te verongelukken bij een vliegtuigongeluk: 1 op de 5 miljoen. Om blind te worden door ooglaseren, zouden een aantal specifieke complicaties elkaar op moeten volgen, beginnend met een ernstige ooginfectie. Vaak gevolgd of in combinatie met het niet opvolgen van medisch advies. Er zijn wereldwijd enkele gevallen bekend, dit is dus extreem zeldzaam. Risico bij contactlenzen groter De kans is groter dat je een ooginfectie oploopt door het jarenlang dragen van lenzen dan van een ooglaserbehandeling (bron). Contactlenzen zijn veilig wanneer je ze hygiënisch gebruikt. Iedereen kent contactlenzen, terwijl ooglaseren onbekend is. Men is dus ook niet goed op de hoogte van de risico’s van ooglaseren. Het is vergelijkbaar met het feit dat mensen liever in de auto stappen dan in het vliegtuig. Terwijl je statistisch gezien meer risico loopt met autorijden dan met vliegen. Dit is hetzelfde bij contactlenzen en ooglaseren. Statistisch gezien is de kans groter om een ooginfectie op te lopen door contactlenzen dan door ooglaseren. Mocht je toch een ooginfectie oplopen, dan is dit goed te behandelen

Lees meer

Wat zijn de risico’s bij het ooglaseren?

Dankzij de hypermoderne techniek en de vele testen die voorafgaand aan een operatie gedaan worden, zijn de complicaties die kunnen optreden bij een ooglaserbehandeling nog maar zeldzaam. Maar, net zoals dat voor iedere medische ingreep geldt, geldt ook voor de refractiechirurgie (oogheelkunde) dat er risico’s aan een behandeling verbonden zijn. Bij Vision Ooglaseren maken wij complicaties na de ooglaserbehandeling gelukkig zelden mee. Wij vinden het echter wel belangrijk dat je de meest voorkomende risico’s en complicaties kent, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Risico’s ooglaseren: Over- of ondercorrectie Gewoonlijk is dit te verhelpen door middel van een tweede laserbehandeling, als de dikte van het hoornvlies dat toelaat. Het kan ook voorkomen dat er een niet te behandelen reststerkte overblijft, maar dit is erg uitzonderlijk. Infecties Na de behandeling krijgen patiënten antibiotica en ontstekingsremmers om dit risico te beperken. De kans op infecties is daardoor slechts 1 op de 4000. Droge ogen Doorgaans verdwijnen deze na 3-6 maanden. Gedurende de eerste maanden gebruiken patiënten kunsttranen om droge ogen te verminderen. Het zien van halo’s of schitteringen rond lichtbronnen Dit verschijnsel doet zich gewoonlijk ’s nachts voor en verdwijnt doorgaans na enige tijd. Indien nodig, is het mogelijk dit probleem

Lees meer

Wat is de veiligste ooglasermethode?

Bij Vision Ooglaseren staan kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Wij willen de beste zorg voor jouw ogen en beschikken dan ook over de modernste apparatuur om je ogen veilig te behandelen. Mits gebruikmakend van de juiste apparatuur bediend door ervaren oogartsen is ooglaseren veilig bewezen. TransPRK De TransPRK is de veiligste ooglasermethode, omdat het oog door niets wordt aangeraakt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Vision Ooglaseren deze methode toepast. Het is de nieuwste en meest geavanceerde PRK-methode, uitgevoerd met de zeer innovatieve Schwind Amaris Excimer. Bij de behandeling wordt slechts één handeling verricht en er wordt niet in je ogen gesneden. IntraLasik Femtosecond Ook de IntraLasik Femtosecond wordt vaak aanbevolen. Deze ooglaserbehandeling bestaat uit twee stappen: het maken van het flapje en de daadwerkelijke behandeling. Het apparaat dat wij hiervoor gebruiken is de Ziemer Femto LDV Laser uit Zwitserland. De Ziemer Femto LDV Laser wordt gezien als een van de beste ooglasers ter wereld. Nadat we een flapje hebben gemaakt start de oogarts met ooglaseren. Ook dit gebeurt uiteraard met kwaliteit en met de beste apparatuur. De Schwind Amaris Excimer is een ooglaser van de nieuwste generatie die je oog met precisie kan behandelen. Ooglaseren met de veiligste methode De IntraLasik Femtosecond- en de TransPRK-methode in combinatie met de

Lees meer