Vooronderzoek ooglaseren

Om te kijken of uw ogen geschikt zijn voor ooglaseren is er een ooglaser vooronderzoek nodig. De oogarts zal uiteindelijk de beslissing nemen of uw ogen geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling. Maar hoe gaat een ooglaser vooronderzoek in zijn werk?

Contactlenzen

Bij het bepalen van de juiste sterkte van het oog is het belangrijk dat we een goed beeld krijgen van het hoornvlies. Het is hierbij noodzakelijk dat het hoornvlies weer de vorm kan aannemen die het had voor u contactlenzen ging dragen.

Indien u zachte lenzen draagt mag u die één week voor het vooronderzoek niet dragen, bij harde lenzen is dit drie weken. Het is van belang dat u hieraan meewerkt, omdat het eindresultaat hierdoor beïnvloed wordt.

Wat wordt er gemeten tijdens het vooronderzoek?

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door opgeleide optometristen zij meten uw gezichtsvermogen, refractie afwijking, contrastgevoeligheid, traanproductie en oogboldruk. Ook worden het voor- en achter segment van het oog bestudeerd. Hieronder worden verschillende metingen verder toegelicht.

Refractiemeting

De oogsterkte of brekingsafwijking wordt bepaald met behulp van een uitgebreide oogmeting of refractiemeting. Hierbij gebruiken we zowel de subjectieve en objectieve refractiemethode om de juiste refractie te bepalen.

Topografie

Bij cornea topografie wordt de bolling en de vorm van het hoornvlies gemeten. Hierbij worden zowel de voorkant als de achter uitgebreid in kaart gebracht.

Pachymetrie

Bij pachymetrie meten we de dikte van uw hoornvlies, het apparaat meet dit op vele punten zodat er een duidelijk beeld van het hoornvlies naar voren komt. Gemiddeld is het hoornvlies 0.55 millimeter of 550 micron dik. Met behulp van de IntraLase methode kan een extreem dun flapje gemaakt worden waardoor het grootste deel van het hoornvlies niet aangeraakt wordt.

Funduscopie

Tijdens de funduscopie-meting beoordelen wij met behulp van een oogspiegel de gezondheid van het netvlies. In deze meting wordt ook gekeken naar de gezondheid van de bloedvaten in het netvlies. Afwijkingen van bloedvaten in het netvlies kunnen wijzen op diabetes (suikerziekte) of vernauwingen.

Pupillometrie

Bij deze meting wordt de pupildiameter in het donker opgemeten. Met behulp van deze informatie kunnen we kringen en uitsparingen rond lichtbronnen na de ooglaserbehandeling voorkomen. U bent hierdoor verzekerd van goed zicht tijdens bijvoorbeeld een autorit in het donker.

Tonometrie

Met een tonometer wordt de inwendige oogdruk gemeten. Voor een ooglaserbehandeling is het noodzakelijk dat de waarde hiervan binnen een bepaalde marge valt. Een verhoging van de oogdruk kan duiden op de oogziekte glaucoom.

Bio-microscopie

Met een spleetlamp of bio-microscoop wordt het voorste oogsegment (hoornvlies en ooglens) beoordeeld. Dit onderzoek vindt in een donkere ruimte plaats en kijkt verder naar de samenstelling van het traanvocht, troebelingen en vaatingroei.

Aberrometrie

Tijdens de aberrometrie meting wordt gekeken of de Personalised Treatment van toepassing kan zijn op uw ogen. Dit is een gepersonaliseerde behandeling, die de kleinste afwijking aanpakt. De Personalised Treatment optie is niet bij alle klinieken mogelijk, Vision Ooglaseren werkt met de nieuwste en modernste apparatuur en bij ons behoort de Personalised Treatment tot de mogelijkheden.

Schirmertest

Bij deze test kijken we naar de kwantiteit van uw traanvocht, dit gaat als volgt. Er worden papieren strookjes in het onderste ooglid gehangen om de traanhoeveelheid te meten. U houdt daarna uw ogen een aantal minuten gesloten. Hierna kunnen we dicht de hoeveelheid traanvocht aflezen van het strookje.

Biometrie

Bij biometrie meten we de lengte van uw oog. Het is belangrijk de lengte van uw oog te registreren voor bijvoorbeeld een behandeling met lensimplantaten.

Na het ooglaser vooronderzoek

Na het vooronderzoek heeft u een gesprek met de oogarts, tijdens dit gesprek worden alle conclusies van de test besproken. Verder wordt gekeken naar het behandelplan, de risico’s en de kosten van de ooglaserbehandeling. Na dit gesprek gunnen wij u graag voldoende tijd om te beslissen of u zich wilt laten behandelen.

Het kiezen van een oogarts heeft onder andere met vertrouwen te maken. U maakt zelf uw eigen keuze op basis van vertrouwen en de aangeboden behandeling. U kunt rustig nadenken over uw beslissing tot ooglaseren, dit voorkomt onbezonnen en overhaaste beslissingen.

Het ooglaser vooronderzoek

Bent u benieuwd of uw ogen geschikt zijn voor ooglaseren? Maak dan nu een afspraak voor een ooglaser vooronderzoek of neem contact op met 0800 – 777 8 777.

Reacties zijn gesloten.