Aantal nabehandelingen ooglaseren gedaald!

Een nabehandeling bij ooglaseren komt tegenwoordig minder vaak voor. Het percentage nabehandelingen daalde van 22 procent naar onder de 2%. Dit blijkt uit het promotie onderzoek van Ruth Lapid- Gortzak. De daling is veroorzaakt door de verbeteringen in de nauwkeurigheid van ooglaserbehandelingen.

Een voorbeeld hiervan is de Wave Front behandeling (ook wel gepersonaliseerde of PTA behandeling genoemd) waarbij de behandeling volledig afgestemd wordt op de persoonlijke eigenschappen van iemands ogen. Normaal gesproken wordt er gelaserd met standaard instellingen in de ooglaserapparatuur.

Een over correctie is de meest voorkomende complicatie bij ooglaseren. Een daling van deze complicatie betekent logischerwijs een daling in het algehele aantal complicaties bij ooglaseren. Uit het onderzoek blijkt ook dat verstrooiing in het licht niet verslechtert na een ooglaserbehandeling.

Dit was opmerkelijk omdat verwacht werd dat een ooglaserbehandeling hier wel degelijk invloed op zouden hebben. Wat betreft Ruth zijn complicaties door ooglaseren moeilijk in kaart te brengen, maar zijn ernstige complicaties zeer zeldzaam. Bij Vision Ooglaseren is de kans op een complicatie zelfs gedaald tot onder 1%.