Veilig en vertrouwd ooglaseren

trustpilot_strs 4.7 uit 5

0800 777 8 777 |

Vision Ooglaseren is de handelsnaam van Vision Oogzorg BV

Vision Ooglaseren biedt klanten de mogelijkheid voor een ooglaserbehandeling of refractieve chirurgie en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 57138028.

Vision Ooglaseren streeft ernaar de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Desondanks kan Vision Ooglaseren niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor aan deze site verbonden externe sites en/of documentatiemateriaal dat door Vision Ooglaseren is verstrekt.

In geen enkel geval is Vision Ooglaseren aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie hetzij via deze website, hetzij op enige andere manier door Vision Ooglaseren verstrekt. Vision Ooglaseren is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

Vision Ooglaseren kan de informatie op deze website zonder verdere aankondiging wijzigen.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van door Vision Ooglaseren verstrekte informatie hetzij via deze website, hetzij op enige andere wijze, is Nederlands recht van toepassing.